Biotronika

Autorius: Jonas Jukonis

APIE BIOTRONIKĄ   |   STRAIPSNIAI   |   KONTAKTAI

 

Ar galima apsisaugoti nuo mobilaus telefono  neigiamo poveikio?

 
 

Kadangi šiuolaikinė samprata apie mobilių telefonų (MT) elektromagnetinės spinduliuotės (EMS) neigiamą poveikį neleidžia prognozuoti visų nenusakomų pasekmių ateityje būtina laikytis Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) rekomendacijų naudojantis mobiliais telefonais prevenciškai laikytis saugos priemonių naudojimosi jais.
Yra visų pripažinti keturi apsaugos nuo bet kokio šaltinio EMS metodai:

1 – apsauga atstumu
2 – apsauga laiku
3 – mažinant energijos srauto tankį
4 – EMS šaltinių ekranavimas

Panaudoti mobiliam telefonui EMS ekranavimą nepriimtina, kadangi jis prastina pagrindinę mobilaus telefono eksploatacijos savybę – ryšio kokybę.

Likę aukščiau paminėti saugos nuo EMS metodai tinkami realizuoti eksploatuojant mobilius telefonus, tačiau daugumas jais nesinaudoja.

Daugumas minėtų metodikų saugos įrenginių nenaudoja dėl nežinojimo, na o likę dėl klaidingai susiformavusios pasąmonėje nuomonės dėl optimalių mobilaus telefono naudojimo būdų. Pavyzdžiui, žinoma, kad elektrinio lauko įtampa tolstant nuo EMS spinduliavimo šaltinio kinta (spinduliavimo intensyvumas krenta atstumo nuo spinduliavimo šaltinio kvadratui). Tačiau tie kurie naudojasi telefonu pamiršta tai ir spaudžia jį prie ausies net esant geram girdimumui.

Paskutiniais metais buvo sukurta optimali psichotehnologinė sistema optimaliam ( EMS saugos atžvilgiu) naudojimuisi mobiliais telefonais.

Konstruktyviai minėta psichotechnologija realizuota išorinio miniatiūrinio aplikatoriaus pavidalu, tinkamu bet kokiam mobilaus telefono tipui, kuris mikrovibracija signalizuoja apie mobilaus telefono prispaudimą prie ausies. Aplikatoriaus schema susideda iš folginio elektrodinio sensoriaus, elektroninio keitiklio mikroschemos ir signalizatoriaus – mikrovibratoriaus. Prisilietus elektroniniam sensoriui prie ausies odos elektroninio keitiklio aplikatoriaus įeinamasis signalas, paduodamas į mikrovibratoriaus maitinimo grandinę,šuoliškai padidėja, kas iššaukia taktilines signalinews vibracijas. Naudotojas gauna taktilinę signalinę informaciją – priminimą apie tai, kad mobilus telefonas stipriai prispaustas prie ausies ir, elektromagnetinės saugos požiūriu, tikslinga padidinti atstumą tarp telefono ir ausies iki ribinio signalo girdimumo. Tokiu būdų, aplikatorius formuoja besinaudojančiu telefonu jo klausymo modelį, realizuojanti vieną iš apsaugos nuo negatyvių EMS metodų – apsauga atstumu. Tuo pat metu realizuojamas dar vienas saugos nuo EMS poveikio metodas – apsauga laiku.Tai sąlygoja ergonominis aspektas, nes laikyti telefoną pakibusį (be atramos taško – mechaniško kontakto su ausim) nekomfortiška ir tai, suprantama, pasąmonės lygmenyje inicijuoja pokalbių trumpėjimą.

Aplikatoriai padeda realizuoti dar vieną esminį apsaugos nuo EMS metodą – energijos srauto tankio mažinimas nebloginant ryšio kokybės. Tokiu būdu , sukurtas mobilaus telefono aplikatorius formuoja juo besinaudojantiems optimalius EMS saugos įpročius.

Mobilaus ryšio neigiamas poveikis pasireiškia trigubu poveikiu:

1. Mobilaus telefono antena spinduliuojanti elektromagnetines bangas.

2. Spinduliavimas perdavimo metu, kai dalis elektromagnetinių bangų patenka į mūsų smegenis. Tačiau nustatyta, kad ir budėjimo rėžime mobilūs telefonai spinduliuoja silpnus laukus, kurie besikaupdami organizme gali iššaukti negatyvius pokyčius.

3. Priėmimo rėžime elektromagnetinės bangos tiesiogiai per ausis patenka į smegenis. Australijos mokslininkų nuomone tai neigiamiausias mobilaus telefono poveikis. Neigiamo poveikio esmė tame, kad jų nuomone, mobiliųjų telefonų spinduliuotė, veikdama organizme vykstančius biocheminius procesus, iššaukia taip vadinamų ,,stresinių“ baltymų susidarymą, kurie paprastai atsiranda organizme esant aukštai temperatūrai sergant. Mokslininkai nustatė, kad stresiniai baltymai padidina smegenų reakcijos greitį, na o tai jau yra nukrypimas nuo sveikatingumo normos.

Be tiesioginio šiluminio ir nešiluminio mobilaus telefono elektromagnetinių bangų poveikio, kuris pasireiškia tik po ilgo laiko tarpo, kartais poveikis žmogaus pojūčiams jaučiamas iš karto. Jiems priskiriami vadinamieji antriniai bangų poveikio reiškiniai: optinis, garsinis ir ,,karštų taškų“ efektai. Šių reiškinių prigimtis nėra visiškai išaiškinta. Jie pasireiškia mažos galios srityje, kai bangų dažnis yra labai žemas iki 20Hz, arba kai aukšto dažnio elektromagnetinių bangų amplitudė moduliuojama labai žemo dažnio signalu. Optinį fenomeną, manoma, sukelia stiprios sukūrinės srovės, indukuotos smegenyse. Akustinis fenomenas kai žmogus girdi garsinio dažnio impulsais moduliuotas mikrobangas. Manoma kad tai sukelia vidinės ausies tamprusis plėtimasis. ,,Karštų taškų“ efektas - tai lokalinių kūno vietų įkaitimas. Dažniausiai įkaista kaklo, alkūnių ir čiurnų sritys. Jose sugeriama energija gali 6-10 kartų viršyti vidutinę kūno sugeriamą energiją. Tai siejama su žmogaus bioritmų reguliavimo procesais. Geresniam mobilių telefonų poveikio žmogaus sveikatai įvertinimui JAV ir ES naudojamas parametras SAR /Specific absorption rates/-spinduliavimo koeficientas kuriame pateikiamas lyginamasis energijos galingumas vatais tenkantis vienam smegenų kilogramui /W/kg /.Pagal The Celiular Telecommunications Industry Association, leistina ribinė SAR reikšmė yra 1,6W/kg. Tačiau ne vien elektromagnetinis spinduliavimas veikia besinaudojančius mobiliais telefonais.. Juose sumažintas šiluminis poveikis o ne visas telefono spinduliuotės spektras. Ypač stiprūs laukai yra mobiliuose telefonuose su foto kameromis.

Kaip sušvelninti žalingą mobilių telefonų poveikį?

Pirkite telefoną su galimai žemiausiu SAR. Telefoną laikykite toliau nei puse metro nuo artimiausios kėdės ar darbo vietos, geriausiai prieškambaryje kur ilgai neužsilaikote. Atjunkite telefoną kai juo nesinaudojate. Silpniausias neigiamas poveikis yra esant geram ryšiui. Telefoną prie ausies dėkite tik po susijungimo, nes sujungimo metu spinduliuotė didžiausia. Stenkitės kuo trumpiau kalbėti, ne daugiau trijų minučių , na o tarpai tarp pokalbių turi būti virš penkiolikos minučių. Nenešiokite telefono prie liemens, kišenėse, bet laikykite rankinėje, portfelyje. Venkite pokalbių važiuojant mašina ar traukiniu nes tuomet telefonas pastoviai persijunginėja tarp bazinių mobilaus ryšio stočių, kurių metu signalai būna maksimaliai stiprūs. Kuo dažniau naudokitės SMS. Specifinis magnetinio lauko poveikis priklauso nuo poliarizacijos ir kūno padėties. Jis pavojingiausias kai bangų sklidimo kryptis sutampa su ašimi krūtinė-nugara ir dar labiau sustiprėja jei organizme yra metalinių svetimkūnių, ypač jei jų matmenys yra artimi bangos ilgiui. Esant galimybei įsigykite WAVE GUARD-elektroninį modulį skirtą smegenų apsaugai nuo ektromagnetinių spinduliuočių. Efektingas 2001 metais amerikiečių firmos DOMINX išleistas prietaisas sumažinantis neigiamą mobilaus telefono poveikį žmogui ‚, Dr. Net. “kuri galima įsigyti ir Rusijoje /oficialus distributorius ,, Gem-West „/. Kaip apsiginti nuo baisaus nematomo priešo ? Nagrinėdama šią problemą Pasaulinė sveikatos organizacija /PSO/ paskelbė, kad žmogaus apsauga nuo kenksmingų elektromagnetinių bangų poveikio yra svarbiausia ir aktualiausia problema. Buvo parengtas dokumentas kuriame buvo numatytos priemonės gyventojų apsaugai nuo neigiamo mobilaus ryšio priemonių poveikio. PSO rekomenduojant eilėje išsivysčiusių šalių vadovaujant jų sveikatos ministerijoms buvo sukurti nacionaliniai apsaugos nuo elektromagnetinių spinduliuočių komitetai ir elektromagnetinės apsaugos centrai. PSO kasmet organizuoja tarptautines konferencijas skirtas naudojimosi mobiliais telefonais problemoms, kuriose įvairių šalių mokslininkai dalinasi savo patirtimi. Su išplatintu dokumentu PSO narės privalomai turėjo susipažindinti savo šalių visuomenes, o telefonų gamintojai ir pardavėjai parduodami telefonus turėjo pateikti instrukcijas su PSO rekomendacijomis kaip galimai saugiau sveikatai jais naudotis. Nežiūrint to, kad Lietuva nuo 1991 m lapkričio 25 dienos yra PSO narė, su minėtu dokumentu nebuvome supažindinti ir iki šiol nesilaikoma jo rekomendacijų, neįkurtas nacionalinis apsaugos nuo elektromagnetinių spinduliuočių komitetas ir elektromagnetinės apsaugos centrai. Labiau nei keistas pas mus ir požiūris į 1953 metais SNO pripažinta mokslu radiosteziją, kuri tarp kitko nagrinėja ir mobilaus ryšio problemas, tačiau apie tai Lietuvoje mažai kas žino ir naudoja praktikoje. Žmonės turi teisę žinoti tiesą ir pavojus su kuriais susiduria naudodamiesi mobiliais telefonais. Tik patys žinodami tiesą , mes turime nuspręsti kaip naudotis mobiliu telefonu...

PSO minėtojo dokumento pagrindiniai punktai rekomenduoja nenaudoti mobilių telefonų: VAIKAMS IR PAAUGLIAMS IKI ŠEŠIOLIKOS METŲ. NĖŠČIOMS MOTERIMS VISĄ NĖŠTUMO LAIKOTARPĮ. ASMENIMS SERGANTIEMS NEUROLOGINIO CHARAKTERIO LIGOMIS ĮSKAITANT NEURASTENIIJĄ, PSICHOPATIJĄ, PSICHOSTENIJĄ, NEUROZES KURIŲ KLINIKA PASIREIŠKIA ASTENINIAIS, ISTERINIAIS SUTRIKIMAIS, ASMENIMS SU PROTINĖMIS IR FIZINĖMIS NEGALIOMIS, TURINTIEMS BLOGĄ ATMINTĮ, MIEGO SUTRIKIMUS, SERGANTIEMS EPILEPSIJA IR TURINTIEMS EPILEPSIJOS SINDROMĄ. ASMENIMS SU ŠIRDIES IR KVĖPAVIMO STIMULIATORIAIS. ASMENYS KURIE NAUDOJASI MOBILIAIS TELEFONAIS SAVO POKALBIUS TURI RIBOTI. JIE TURI BŪTI NE ILGESNI KAIP TRYS MINUTĖS. MAKSIMALIAI DIDINTI PAUZES TARP POKALBIŲ /NE MAŽIAU PENKIOLIKOS MINUČIŲ/. NAUDOKITE MOBILIAS „LAISVŲ RANKŲ /HANDS FREE/“ TELEFONINES SISTEMAS.

Pas mus mobilusis telefonas tampa būtinybe. Kelio atgal nėra. Tačiau iškyla problemos atsiradusios XXa. septintame dešimtmetyje , kada pasirodžius straipsniams apie silpnos mikrobangų spinduliuotės poveikį gyvūnijai ir žmonėms prasidėjo neregėtas, besitęsiantis iki šiol, mokslininkų skelbiančių šia tema straipsnius puolimas. Nors aplinka vis labiau teršiama elektromagnetiniais laukais, sprendimams įtaką daro ne moksliniai faktai, bet politikų ir valdininkų nuostatos. Dideli pinigai nuslopina kai kurių žmonių sąžinę ir žmonių sveikata jiems tampa nesvarbi. Mokslininkai tegali ir būtinai privalo supažindinti visuomenę su mobilių telefonų ir kitais EMS taršos pavojais. Na o žmonės privalo pasirinkti, ar būti neišmanėliais, ar būti išprususiais ir veikti politinius sprendimus dėl mobilių telefonų ir kitų EMS taršos šaltinių naudojimo Lietuvoje, kad jie apsaugotų mūsų sveikatą ir gerovę, be kurių padėtis nepasikeis

 

 

 

į viršų      visi straipsniai

 

TAIP PAT KVIEČIU APLANKYTI KITAS MANO SVETAINES:

RADIOSTEZIJA.LT - pagrindinė Jono Jukonio svetainė

BIOENERGETIKA.LT

BIOTRONIKA.LT

BIOLOKACIJA.LT

BIORITMIKA.LT

GEOTRONIKA.LT

RADIONIKA.LT

AJUVERDA.LT

   

© 2007 - 2024 Jonas Jukonis. Kopijuoti be autoriaus sutikimo griežtai draudžiama.

Powered by: WebProBox