Biotronika

Autorius: Jonas Jukonis

APIE BIOTRONIKĄ   |   STRAIPSNIAI   |   KONTAKTAI

 

Mūsų sveikata, buitiniai prietaisai ir energetiniai laukai

 
 

MARKAS GRINAS NATENIJA (TECH. MOK. D – RAS)
TARPTAUTINĖS ASOCIJACIJOS ,,ENERGOINFORMATIKA” NARYS - IZRAELIS
STRAIPSNĮ AUTORIUS MALONIAI SKIRIA ASMENINEI JONO JUKONIO SVETAINEI
 www.biotronika.lt

Daugumą susirgimų sukelia magnetiniai, elektriniai, elektromagnetiniai ir kiti energetiniai laukai. Tačiau gaila, klasikinė medicina šiais klausimais nesidomi, medicinos institutuose būsimus gydytojus apie tai nemoko.

Mes visi kasdiena savo butuose esame pastoviai veikiami silpnais pramoninio dažnio elektromagnetiniais laukais.
Tai – elektrinių buitinės technikos prietaisų ir elektrinių instaliacijų spinduliuotės.

Amerikiečių ir švedų mokslininkai – higienistai, nepriklausomai vieni nuo kitų, nustatė minėtų laukų intensyvumo  saugias ribas. Tai – 0,2 mkT (mikro Tesla).

Kokias spinduliuočių dozes realiai mes gauname?

SPINDULIUOTĖS  ŠALTINIS

MAGNETINIO LAUKO INTENSYVUMAS

ELEKTRINĖ VIRYKLĖ

1 -3 mkT (30 -50 cm nuo viryklės)

BUITINIAI ŠALDYTUVAI  1 METRO ATSTUMU NUO DURELIŲ

1,0mkT 30 -150 cm

ELEKTRINIS VIRDULYS

0,6mkT (20 cm atstumu)

TELEVIZORIUS

2,0 – 150 mkT  200 cm

SKALBIMO MAŠINA

0,5 mk ( 50 cm atstume)

DULKIŲ SIURBLYS                       

100 mkT

ELEKTRINĖ SKUTIMOSI MAŠINĖLĖ

Keletas šimtų mkT (didelis magnetinis poveikis veidui)

BUTO ELEKTROS TINKLŲ INSTALIACIJA

Viršija 0,2 mkT

MIKROBANGINĖ KROSNELĖ

8-12 mkT (30 - 100 cm atstumu)

 

Pramoninių dažnių magnetiniai laukai – tai tik maža dalelė kenksmingų energetinių spinduliuočių teršiančių mūsų aplinką.Techninis progresas žmonijai davė daug gero.Tai aviacija, automobiliai,televizija, mobilūs telefonai, kompiuteriai ir daug, daug kitko.Tačiau, kartu su visu tuo, jis suteikė daug nemalonumų.

Mes pakalbėsim apie ta nematomą taršą, kurią į mūsų buitį atnešė elektroenergetika – apie kenksmingus mūsų rankomis sukurtas elektromagnetines spinduliuotes, o taip pat apie gamtines vadinamas geopatogeninėmis spinduliuotes.
Gamta padovanojo žmonijai švarų, skaidrų orą, švarius vandens telkinius ir gydomą natūralų elektromagnetinį foną, kuri spinduliuoja tiek kosmosas, tiek ir augalinis pasaulis. Jis susidaro iš labai silpnų elektromagnetinių virpesių, kurių dažnis iššaukia visų žmogaus organizmo sistemų harmonizaciją. Būtent šis natūralus fonas ir slopinamas technogeninėmis elektromagnetinėmis spinduliuotėmis, tai ypač charakteringa stambiems pramoniniams miestams ir net dideliems rajonams.Technogeninių elektromagnetinių spinduliuočių pagrindiniai šaltiniai: aukštos įtampos linijos, galingos radijo ir televizijos stotys,miestinis ir tarpmiestinis transportas, įvairūs stacionariniai elektros įrenginiai.Reikia įvertinti ir individualių automobilių , kuriais užgrūsti keliai,elektrinę įrangą... Visa tai kenksmingi technogeniniai elektromagnetiniai laukai sukurti mūsų rankomis.

Įvairiose šalyse visuomenės apsauga numatoma atatinkamais standartais, sanitarinėmis normomis ir taisyklėmis, kuriuose numatyti minimaliai leistini gyvenamų statinių ir darboviečių, gamybinių statinių,autobusų ir traukinių sustojimų ir t.t. nuo stacionarių objektų skleidžiančių elektromagnetines spinduliuotes, kaip, pavyzdžiui,elektros linijos, ar ribiniai leistini kitų, energetiškai pavojingų spinduliavimo objektai.

Skaitlingi tyrinėjimai, atlikti įvairių šalių mokslininkų paskutiniaisiais metais(Vokietija, JAV, Šveicarija, Rusija ir kitose šalyse),parodė, kad to nepakanka.Minėtos saugos priemonės jau nebegali pilnai apsaugoti žmones nuo kenksmingų elektromagnetinių spinduliuočių.Visa tai tuo labiau, kad tyrinėjimų rezultate buvo padaryta svarbiausia išvada: silpnos elektromagnetinės spinduliuotės, kurių galingumas matuojamas šimtosiomis ir tūkstantosiomis vato dalimis (nustatomomis radiostezinės ekspertizės metu žiūr. www.radiostezija.lt ), vadinamos nešiluminėmis ar informacinėmis, ne mažiau,o dažnai net labiau pavojingos už didelių galingumų spinduliuotes. Tai paaiškinama tuo, kad tokių laukų intensyvumas bendramatis su paties žmogaus organizmo spinduliuotės intensyvumu, jo vidine energetika, kuri formuojasi funkcionuojant visoms sistemoms ir organams,įskaitant ir ląstelinį bei molekulinį lygmenį. Tokiu žemu intensyvumu pasižymi buitinės elektronikos prietaisų, kurie yra kiekvienoje šeimoje, spinduliuotės. Tai – kompiuteriai, televizoriai, mobilūs telefonai, mikrobanginės krosnelės ir t. t. Tai ir elektroniniai prietaisai ir pramoninės paskirties įrenginiai , kuriais praktiškai aprūpintos visos darbo vietos pramonėje.

Minėtos spinduliuotės gali pažeisti organizmo bioenergetinę pusiausvyrą ir ,pirmiausiai, energoinformacijos apykaitos struktūrą tarp visų sistemų ir struktūrų, visuose žmogaus organizmo organizaciniuose lygmenyse, tarp organizmo ir išorinės aplinkos (juk žmogus priima išorinių energijos šaltinių energiją, pavyzdžiui, saulės,šilumos ir šviesos pavidaluose).

Jautriausios žmogaus organizmo sistemos yra: nervų, imuninė, endokrininė ir reproduktyvinė (lytinė).Ypač didelę grėsmę elektromagnetinės spinduliuotės kelia vaikams ir nėščioms moterims (embrijonams), kadangi dar nesusiformavęs vaikų organizmas turi padidėjusį jautrumą tokių laukų poveikiui.Labai jautrūs elektromagnetinėms spinduliuotėms ir žmonės su centrinės nervų sistemos susirgimais, harmoninės, širdies – kraujotakos sistemų susirgimais, alergetikai ir žmonės su nusilpusiais imunitetais.

Mokslininkai , užsiimantys šia problema, ypatingai pabrėžia neigiamą mobilių telefonų poveikis žmonių sveikatai, kuriems dirbant jų spinduliuojami elektromagnetiniai virpesiai prasiskverbia betarpiškai į žmogaus smegenis, iššaukdami neadekvatines organizmo reakcijas.

Remiantis rusų mokslininkų duomenimis, foninis spinduliuočių spinduliavimo intensyvumas paskutiniais metais išaugo kelis kartus ir ši problema kasmet aštrėja. Savo mastu ši grėsmė viršija daugelį ekologinių faktorių, tame skaičiuje saulės aktyvumą, radioaktyvių ir nuodingų medžiagų nuotekas ir kiti, kadangi jo poveikyje yra daugiau nei 80% procentų mūsų planetos gyventojų.
Dėl šios priežasties Pasaulio Sveikatos Organizacija (PSO) paskelbė aliarmą paskeldama žmogaus apsaugą nuo kenksmingų elektromagnetinių spindulių - problema numeriu vienas.

Pasaulio sveikatos organizacija (PSO, angl. WHO – World Health Organization) – tai Jungtinių Tautų Organizacijos padalinys, tarptautiniu mastu koordinuojantis visuomenės sveikatą, kovojantis su užkrečiamomis ligomis, organizuojantis pagalbos tiekimą ugdant nacionalines sveikatos apsaugos tarnybas ir kt. Taip pat bendradarbiauja kovoje su narkotikais, prisideda prie atliekamų mokslinių darbų ir tyrimų koordinavimo. Pagal PSO konstituciją, organizacijos misija – siekti, kad visi žmonės pasiektų kiek įmanoma geriausią sveikatą.Organizacija įkurta 1948 m. balandžio 7 d., pagrindinė būstinė Ženevoje. Turi atskirus padalinius visuose žemynuose.

Pasaulio sveikatos organizacijos misija

Organizacijos misija - visuomenės sveikatos lygio gerinimas. Sveikata, kaip skelbiama PSO Konstitucijoje, tai visiška fizinė, psichikos ir socialinė gerovė, o ne šiaip ligos ar negalios nebuvimas. Ginant pagrindinę misiją, Organizacija turi plačią skalę funkcijų, kaip:

• veikti kaip vadovaujanti ir koordinuojanti valdžia tarptautiniame sveikatingumo politikos darbe;
• padėti techniniame bendradarbiavime;
• padėti Vyriausybėms stiprinant sveikatos paslaugas;
• aprūpinti reikiama technine įranga ir padėti esant būtinybei prašyti vyriausybių paramos ar jų pritarimo;
• stimuliuoti ir gerinti prevencinį darbą ir kontroliuoti epidemijas, vietines ar kitas ligas;
• padėti dirbant su kitomis specializuotomis įstaigomis, kur būtina pagerinti maitinimą, gyvenamąjį būstą , sanitariją, užimtumą, ekonomines bei darbo sąlygas ir kitais aspektais higieninę aplinką;
• padėti ir koordinuoti biomedicininius ir sveikatos paslaugų resursus;
• padėti tobulinti sveikos gyvensenos mokymo, medicinos personalo bei susijusių profesijų standartus;
• įkurti ir stimuliuoti įkūrimą tarptautinių standartų biologiniams, farmacijos ir panašių produktams bei standartizuoti diagnostines procedūras;
• skatinti veiklas psichinės sveikatos srityse, ypač plėtojant veiklas stiprinančias darnumą žmonių santykiuose.

Pasaulio sveikatos organizacija dažnai siūlo konvencijas, susitarimus, nuostatas, paruošia rekomendacijas apie tarptautinius ligų, mirties priežasčių ir visuomenės sveikatos praktikos terminų sąrašus. Tai vysto, kuria ir tobulina tarptautinius standartus dėl maisto, farmacijos ir panašių dalykų.

Vadovaujant PSO šiai organizacijai priklausančioms šalyse sukurti Nacionaliniai visuomenės apsaugos nuo kenksmingų elektromagnetinių laukų komitetai, Elektromagnetinės saugos centrai, užsiimantys minėtų problemų techniniais aspektais.Kasmet PSO organizuoja tarptautines konferencijas skirtas šiai problemai kuriose įvairių šalių mokslininkai pasidalina savo patirtimi. Įdomu pažymėti tai , kad pereitais metais Rusijoje įvykusioje tarptautinėje konferencijoje, dalyvavo net JAV kosminės agentūros NASA atstovai. Dideliam nusivylimui ir nuostabai, Izraelio atstovų ten nebuvo...

LIEKA NEIŠSPRĘSTAS SVARBIAUSIAS KLAUSYMAS KAIP APSISAUGOTI NUO ARTĖJANČIOS PASAULIUI NELAIMĖS?

 

 

 

į viršų      visi straipsniai

 

TAIP PAT KVIEČIU APLANKYTI KITAS MANO SVETAINES:

RADIOSTEZIJA.LT - pagrindinė Jono Jukonio svetainė

BIOENERGETIKA.LT

BIOTRONIKA.LT

BIOLOKACIJA.LT

BIORITMIKA.LT

GEOTRONIKA.LT

RADIONIKA.LT

AJUVERDA.LT

   

© 2007 - 2024 Jonas Jukonis. Kopijuoti be autoriaus sutikimo griežtai draudžiama.

Powered by: WebProBox