Biotronika

Autorius: Jonas Jukonis

APIE BIOTRONIKĄ   |   STRAIPSNIAI   |   KONTAKTAI

 

Mobilusis telefonas - paslaptingasis priešas

 
 
Mobilusis telefonas šiuo metu tapo būtinybe. 2002 metais Niujorko Fast Track Wireless kompanijos atliktais mobiliojo ryšio tyrimais buvo nustatyta 1,1 milijardo abonentų, kas sudarė apie 20 % visos žemės gyventojų. Reikia įvertinti ir tai, kad iki šių dienų tas skai- čius sparčiai didėjo. Tai reiškia, kad šiuo metu mobiliu telefonu naudojasi kas ketvirtas mūsų planetos gyventojas. Mūsų šalis pirmauja ir šioje srityje. Lietuvoje šiuo metu veikia dviejų tipų mobilusis ryšys: analoginis -NMT ir skaitmeninis -GSM /Globali Sistema Mobi- liajam ryšiui. Daugumas pas mus naudojasi GSM ryšio paslaugomis, kurį Lietuvoje teikia trys bendrovės: Omnitel, Bitė ir Tele 2.

Manoma, kad pas mus mobilaus ryšio telefonais naudojasi daugiau nei du trečdaliai paauglių. Nestebina net mokinukai einantys su pridėtais prie ausų mobiliais telefonais. Prie diržų segame žinučių perdavėjus, pajungiame į mobilius telefonus internetą, televiziją, įvairias belaidžio ryšio sistemas. Mes ramiai žingsniuojame šalia mobilio ryšio stočių, nepergyvename, kad ant gyvenamų namų stogų įrengtos įvairios perdavimo ir priėmimo antenos. Mes nepagalvojame apie tai, kad nesame apsaugoti nuo kenksmingo telefonų, perdavimo stočių elektromagnetinio spinduliavimo. Nepaisydami nuolat tirštėjančio mobilių telefonų „smogo“ mikrobangų poveikį vertiname vadovaudamiesi tais pačiais beviltiškai pasenusiais standartais bei normomis kurios mūsų sveikatos tikrai tinkamai nesaugo. Mobilieji telefonai, nors yra progresyvi ryšio technologija, tačiau ji visai neatsižvelgia į vartotojų sveikatą. Mobilūs priėmimo-perdavimo įrenginiai skiriasi nuo kitų -žemesnio dažnio spinduliuočių šaltinių tuo kad jos betarpiškai įkaitina organizmo audinius. Audiniams sugeriant elektromagnetinę radiaciją molekulės įsielektrina. Radiacijai perėjus į šiluminę energiją, pasireiškia terminis poveikis. Įvairūs mobilaus ryšio standartai turi skirtingą mūsų organizmo įkaitinimo poveikį. GSM 900/1800 dirbantis 900-1800 MHz dažniu pavojingesnis nei NMT-450 standarto telefonas dirbantis 450 MHz dažniu, nes jo spinduliavimo dažnis yra didesnis. Tačiau NMT-450 standarte naudojami dideli galingumai, o tai yra vienas pagrindinių elektromagnetinio spinduliavimo sąveikos su organizmu faktorių. Lyginant su kitais buitiniais elektroniniais prietaisais /televizoriais,kompiuteriais/ mobilaus ryšio priemonės generuoja žymiai galingesnes elektromagnetines bangas.

Mobilaus ryšio neigiamas poveikis pasireiškia trigubu poveikiu:

  1. Mobilaus telefono antena spinduliuojanti elektromagnetines bangas.
  2. Spinduliavimas perdavimo metu, kai dalis elektromagnetinių bangų patenka į mūsų smegenis. Tačiau nustatyta, kad ir budėjimo rėžime mobilūs telefonai spinduliuoja silpnus laukus, kurie besikaupdami organizme gali iššaukti negatyvius pokyčius.
  3. Priėmimo rėžime elektromagnetinės bangos tiesiogiai per ausis patenka į smegenis. Australijos mokslininkų nuomone tai neigiamiausias mobilaus telefono poveikis. Neigiamo poveikio esmė tame, kad jų nuomone, mobiliųjų telefonų spinduliuotė, veikdama organizme vykstančius biocheminius procesus, iššaukia taip vadinamų ,,stresinių“ baltymų susidarymą, kurie paprastai atsiranda organizme esant aukštai temperatūrai sergant. Mokslininkai nustatė, kad stresiniai baltymai padidina smegenų reakcijos greitį, na o tai jau yra nukrypimas nuo sveikatingumo normos.

Apie realią mobilaus telefono galią žinome labai mažai, tačiau yra oficialus standartas pagal kurį jų galingumas ribojamas 2 W galia. Mobiliųjų telefonų išspinduliuotas banginės energijos srauto lygis priklauso tik nuo telefono modelio ir jo darbinio dažnio bei galingumo. Kalbant telefonas nukreipiamas tiesiai į smegenis. Stipriausias elektromagnetinis laukas yra 5 centimetrų spinduliu nuo mobilaus telefono antenos. Didžiausias elektromagnetinės radiacijos dalis sugeriama odoje iki 2 cm gylio, na o į smegenis patenka iki 37,5 mm gylio. Eseno /Vokietija/ universitete atlikti tyrimai parodė galimą ryšį tarp akių vėžio ir dažno naudojimosi mobiliaisiais telefonais. Nors iki šiol tiksliai dar neaišku kaip mobiliųjų telefonų elektromagnetiniai spinduliai gali sukelti akių vėžį, viena jau tiksliai žinoma, kad akyje esantis vanduo stiprina neigiamą elektromagnetinių virpesių poveikį.

Remiantis Olandijos mokslininkų atliktais kruopščiais tyrimais / paskelta žurnale ,,Critcal Care“/ ligoninėse negalima naudotis mobiliaisiais telefonais metro spinduliu nuo ligonių lovų ir medicininės įrangos. Jų tvirtinimu incidentai susiję su mobiliųjų telefonų elektromagnetine interferencija pasireiškia didesniu nei 3 metrai spinduliu. Buvo nagrinėjama elektromagnetinė interferencija gyvybinės svarbos medicininei aparatūrai : dirbtinio kvėpavimo ir elektrokardiostimuliatorių darbui. Iš atliktų bandymų - 75% buvo pražūtingo charakterio. Ne mažiau pavojingas telefonų poveikis ir lėktuvų aparatūrai skrydžio metu.

Nežiūrint to, kad mobilių telefonų skaičius sparčiai didėja, jų poveikį dar vertiname pasenusiomis normomis. Naujausia elektromagnetinio lauko teorija ir šiomis dienomis daromi eksperimentai įrodo tai, kad mobilių telefonų bangos veikia organinių objektų ląsteles dažnai nesukeldamos net audinių temperatūrinių pokyčių. Jos turi savybę kauptis žmogaus organizme tuo pažeisdamos bioenergetinę pusiausvyrą. Elektromagnetinės spinduliuotės poveikio žmogaus organizmui standartai, devintojo dešimtmečio pabaigoje suformuluoti Amerikos Nacionalinio standartų instituto, IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers) ir kitų organizacijų, rėmėsi prielaida, kad nejonizuojančioji spinduliuotė gali veikti audinius tik dėl juose išsiskiriančios šilumos. Anot IEEE/ANSI C95.1-1991 standarto, kiekybiškai galima įvertinti elektromagnetinės spinduliuotės poveikį tik visam žmogaus kūnui, bet ne jo atskiriems organams ar kūno dalims, tarkim - galvai (kai šnekame mobiliuoju telefonu). Šiais standartais vadovaujamasi skaičiuojant didžiausias leistinas išsiskiriančios šilumos normas žmonėms, dirbantiems šalia elektromagnetinio spinduliavimo šaltinių, pvz., kareiviams bei jūreiviams, aptarnaujantiems radarus, ar technikams, prižiūrintiems pagrindines mobiliojo korinio ryšio stotis. Jų reikalavimų laikosi antenų bokštų projektuotojai, kad praeiviai būtų apsaugoti nuo perteklinio spinduliavimo poveikio. Kaip nejonizuojantysis spinduliavimas, radijo ir mikrobangos veikia žmogaus organizmą ir kokią įtaką daro jo sveikatai? Šis klausimas yra vienas sudėtingiausių ir prieštaringiausiai vertinamų biofizikos uždavinių. Trumpame straipsnyje neįmanoma padaryti šios plačios tyrimų srities apžvalgos, galima tik konstatuoti, jog moksliniai tyrimai rodo, kad ilgalaikis tam tikrų radijo bangų poveikis gali sukelti ląstelių ir molekulių veiklos bei struktūros sutrikimų. Išvados perša mintį, kad dabartiniai spinduliavimo standartai mūsų sveikatos tinkamai nesaugo. Kas toliau? Mes privalome keisti saugos standartus, atsižvelgdami į tyrimų rezultatus ir turimą informaciją. Telekomunikacijų verslas, kuriam siūlomos permainos galėtų būti skausmingos, visgi turėtų realiai vertinti padėtį. Turi būti tiriami ilgalaikiai, žemos galios lygio, neterminiai biologiniai audinių efektai. Priimdami naujus ar keisdami senus įstatymus, neturėtume nuolaidžiauti stambioms kompanijoms ir turime pripažinti, kad nauji tyrimai yra neatidėliojami. Šiuo metu sukaupta pakankamai eksperimentinės medžiagos, leidžiančios abejoti, ar pagrįstai parengti galiojantys standartai, kurie atsižvelgia vien į šiluminį elektromagnetinio spinduliavimo poveikį. Būtų neatsakinga toliau naudotis šiais standartais, kurie grįsti laboratorinių gyvūnų viso kūno poveikio vidurkiu, tuo labiau, kad audiniai žalojami daug anksčiau, nei ryškėja gyvūnų elgesio sutrikimo požymiai ir jie ima gaišti nuo šilumos poveikio.

Atitinkama biofizikos sritis teigia, kad visi gyvieji organizmai sugeria ir išsklaido elektromagnetinio spinduliavimo energiją, nes mūsų kūno audiniuose ir skysčiuose yra daugybė jonų - nervų galūnėse, ląstelių branduoliuose, raumenyse ir t.t. Be to, dauguma mūsų kūno molekulių, įskaitant ir vandens, yra įelektrintos. Gerai žinoma, kad visos įelektrintos dalelės yra veikiamos elektrinių, o kai juda ir magnetinių elektromagnetinio lauko komponentų. Elektromagnetiniai laukai sukelia ląsteles ir molekules veikiančias mechanines jėgas. Taigi, elektromagnetiniai laukai gali priversti mūsų kūno molekules ir jonus judėti, keisti orientaciją ar pasiskirstymą. Jie gali keisti cheminių reakcijų greitį ir molekulių gebėjimą prasiskverbti pro ląstelės membraną. Be to, jei turime šaltinių, generuojančių stačiašlaičius elektromagnetinės energijos impulsus, dėl įelektrintų dalelių judėjimo patys audiniai gali pradėti spinduliuoti ir komplikuoti bei stiprinti spinduliavimo poveikį. Mokslininkai jau seniai ginčijasi dėl to, koks yra ryšys tarp molekulių bei ląstelių reakcijos į elektromagnetinę spinduliuotę ir žmogaus sveikatos. Tačiau dauguma ekspertų daugiausia dėmesio skiria vadinamajai smegenų kraujo užtvarai (blood-brain barrier). Šis fiziologinis apsaugos mechanizmas taip išrikiuoja smegenų kapiliarų ląsteles, kad į smegenis ir centrinę nervų sistemą nepatektų kenksmingų medžiagų. Ši užtvara greičiausiai ir reguliuoja jonų koncentraciją galvos smegenų audiniuose. Jonų bei molekulių judėjimas ir pokyčiai gali būti itin ryškūs, jei juos kelia galingi ir trumpi elektromagnetiniai impulsai. Šiuo požiūriu verta paminėti JAV oro pajėgų ankstyvojo aptikimo Pave Paws sistemos radarą Falmouthe (Masačusetso valstija). 1994 m. Brukso oro pajėgų bazės (San Antonijas, Teksaso valstija) mokslininkas Richardas Albanese paskelbė, kad trumpi elektromagnetiniai impulsai, kuriuos generuoja Pave Paws sistema ir panašūs fazuotosios gardelinės antenos radarai, gali sukelti audinių fizinius pažeidimus. Toks spinduliavimas buvo pavadintas pranašinguoju. Šiuo terminu pabrėžiama, kad gyvuosiuose audiniuose atsiranda ir antrinių impulsinio spinduliavimo poveikio padarinių. Pranašingasis spinduliavimas yra antrinis audinių žalojimo šaltinis, deja, esamuose spinduliavimo standartuose jis ignoruojamas.

1994 m. R. Albanese rašė: "Kol nebus nuodugniai ištirtas pranašingasis audinių poveikio mechanizmas, kurį kelia elektromagnetiniai impulsai, autorius rekomenduoja naudoti nulinį pranašingųjų ir panašių impulsų galios lygį."

Visai neseniai, 2002 m. birželį, buvo paskelbti kitų tyrimų rezultatai, kurie visame pasaulyje sukėlė didelį atgarsį. Suomijos radiacijos ir branduolinės saugos komiteto darbuotojų grupė, vadovaujama Dariuszo Leszczynskio, paskelbė nustačiusi, kad mobiliojo telefono spinduliavimas veikia šimtų rūšių baltymus, laboratorijose išaugintus iš žmogaus kraujagyslių ląstelių. Nors D.Leszczynskis atsisakė pateikti šiuos rezultatus kaip įrodymą, jog elektromagnetinis mobiliųjų telefonų spinduliavimas gali kenkti žmogaus sveikatai, tačiau jis iškėlė hipotezę, kad dėl spinduliavimo gali pakisti vadinamojo streso baltymo hsp27 molekulė, kuri atidaro smegenų kraujo užtvaros "vartus" į smegenis, praleisdama kenksmingas medžiagas bei svetimkūnius.

Pastaruosius rezultatus papildė Sietlo Vašingtono universiteto Bioinžinerijos departamento darbuotojo Henrio Lai tyrimai. H. Lai užfiksavo biologinį audinių poveikį, kurį sukelia mažesnis nei 0,001 W/kg sugerties lygis, o galios spektrinis tankis yra mikrovatas vienam bangos ilgio centimetrui. Šie spinduliavimo lygiai yra gerokai mažesni už tuos, kurie leistini pagal dabartinius standartus. Be to, nuo spinduliavimo poveikio sutrinka kalcio ištekėjimas iš ląstelių ir intensyvėja jų dalijimasis.

Žmogaus organizme mobilų telefonų poveikiui jautriausios yra šios sistemos : nervų, imuninė, endokrininė ir lytinė. Ilgalaikio, eilę metų trunkančio banginio poveikio pasekmėje gali išsivystyti degeneraciniai nervų sistemos pokyčiai, kraujo vėžys /leukomija/, smegenų augliai, harmoniniai susirgimai ir t. t.

Mokslininkai nustatė, kad telefonų elektromagnetiniai laukai ypač pavojingi vaikams, kurių dar nesusiformavęs organizmas ypač jautrus tokių laukų poveikiui. Telefonų spinduliuotė labai pavojinga žmonėms sergantiems širdies-kraujagyslių, hormoninių sutrikimų, centrinės nervų sistemos ligomis, su alergijomis ir silpna imunine sistema. Mobilių telefonų spinduliuotė dirgina kūno paviršinius receptorius, nuo kurių priklauso vegetatyvinės nervinės reguliacijos veikla. Tiriant encefalogramas buvo konstatuota, kad spinduliuotė padidina aukšto dažnio bangų skaičių smegenyse, kas savo ruožtu sukelia šio dažnio traukulinius išlydžius grėsmingus sveikatai. Elektromagnetinių bangų poveikis proporcingas spinduliuotės galiai. Pas žmogų jam jautriausios smegenys - smegenų žievė ir ypač smegenų pagumburis /hipotalamus/, kuris reguliuoja vidaus organų ir emocijų ryšį, virškinimą, kraujotaką, cukraus kiekį kraujyje ir kitas organizmo funkcijas. Telefonų spinduliuotė keičia kraujo ląstelinę, baltyminę ir mineralinę sudėtį, padidina kalcio kiekį kraujo plazmoje ir pagreitina medžiagų apykaitą. Žmonės kurie daug naudojasi mobiliais telefonais turi vienodus sveikatingumo nukrypimų simptomus: sumažėjusį hemoglobino kiekį, pakitusią kraujo baltymų sudėtį, padidėjusį his- tamino kiekį kraujyje. Baisiausias ilgalaikės mobiliųjų telefonų spinduluotės poveikis yra tas, kad JIS SUTRIKDO ANDLIAVANDENILIŲ APYTAKĄ ORGANIZME, NET 75% PADIDINA CUKRAUS KIEKĮ KRAUJYJE, IŠŠAUKDAMAS PRIEŠDIABETINĘ BŪSENĄ. Ar apie tai informuojami žmonės? Mobiliųjų telefonų spinduliuotė labai žalinga lytinių liaukų funkcijoms. Jos poveikyje sumažėja cinko kiekis liaukose, sėklidėse sumažėja fermentų aktyvumas, sutrinka vaisiaus vystymasis, žymiai padidėja tikimybė neturėti palikuonių, tapti lytiškai nepajėgiems. Žinomi dažni atvejai kai mobiliais telefonais besinaudojančios moterys persileisdavo. Mobilieji telefonai gali spinduliuoti labai stiprius elektromagnetinius laukus. Analoginis mobilusis ryšys generuoja pastovius, o skaitmeninis pulsuojančius elektromagnetinius laukus, kurie atsiranda kintant elektros krūviams ir sklinda erdvėje šviesos greičiu.

Rusijos biofizikos instituto mokslininkai paprastu eksperimentu įrodė tai, kad pastoviai veikiantys mobilūs telefonai užmuša vištų kiaušinių embrionus. Jie pritvirtino kvietimo rėžime veikiančius mobilius telefonus dešimties centimetrų atstume nuo platformos ant kurios buvo sudėti kiaušiniai. Po trijų eksperimento savaičių iš ¾ apšvitintų kiaušinių viščiukai neišsirito. Pastebėta, kad mikrobangų spinduliuotė pusantro karto sumažina jauno viščiuko medžiagų apykaitą ir dešimt kartų jo širdies ritmą, todėl viščiukai nugaišdavo. Apie naujausius tyrinėjimus šioje srityje galime reguliariai skaityti specializuotame JAV žurnale ,,Mikrobanginės technikos naujienos /,,Microwe News“/. Atskleista paslaptis, kodėl nuo praėjusių metų rudens Jungtinėse Valstijose ir Europos Sąjungoje masiškai miršta bitės. Kaip praneša Didžiosios Britanijos savaitraštis "The Independent on Sunday", to priežastis - platus mobiliojo ryšio telefonų naudojimas. Leidinys pateikia mokslininkų iš Vokietijos Landau universiteto duomenis, rodančius, kad mobiliųjų aparatų ir antenų, perduodančių ir priimančių jų signalus, elektromagnetinis spinduliavimas ardo bitės organizme natūralų orientavimosi mechanizmą. Dėl to iš avilio išskridusi bitė negali rasti kelio namo. Nuo praėjusio rudens Jungtinėse Valstijose ir Vakarų Europos šalyse masiškai išmiršta bičių šeimos. Neįprastam fenomenui netgi duotas specialus mokslinis pavadinimas - Netikėtas kolonijų žlugimas (CCD). Iki šiol JAV Vakarų pakrantėje žuvo 60 procentų bičių populiacijos, Rytų - 70 procentų. Bitės masiškai miršta ir Europoje, šis reiškinys akivaizdžiausias Vokietijoje, Šveicarijoje, Ispanijoje, Portugalijoje, Italijoje ir Graikijoje. Specialistai ilgai negalėjo nustatyti bičių mirimo priežasties. Bet naujausi tyrimai leidžia daryti išvadą, kad dėl to kalti mobilieji telefonai. Bičių nykimas jau sukėlė agrarinę krizę kai kuriuose JAV ir Europos rajonuose, kadangi augalai lieka neapdulkinti. "The Independent on Sunday" šia proga cituoja garsiojo mokslininko Alberto Einšteino (Albert Einstein) žodžius, jog be bičių žmonija išgyvens tik ketverius metus. Mobiliųjų perdavimo- priėmimo įrengimų neigiamas poveikis, kaip rodo atlikti tyrimai, pasireiš- kia: atminties susilpnėjimu, galvos svaigimu ir skausmais, regėjimo pakitimais, klausos sutrikimais, veido ir kaklo odos niežėjimu bei paraudimu, karščio pojūčiu kaklo bei veido srityse. Visa tai trumpalaikiai simptomai atsirandantys pokalbio metu ar po jo. Jie išnyksta kelių ar keliolikos valandų bėgyje. Tačiau labiau gąsdinantys yra tas faktas, kad pastarųjų metų daugelio šalių mokslininkų tyrimų rezultatai rodo jog elektromagnetinė radiacija veikia koncerogeniškai, tai yra sukelia vėžį. Tyrimų duomenys neginčijamai rodo ryšį tarp elektromagnetinių laukų ir įvairių vėžio formų: leukozių, limfleukozių, krūties bei smegenų auglių Alzhaimerio, Parkinsono ligų. Mobiliųjų telefonų įtakoje padažnėja kraujo, kaulų čiulpų vėžiniai susirgimai. 1990 METAIS JAV APLINMOS APSAUGOS AGENTŪROS PARENGTOJE ATASKAITOJE MOBILIŲ TELEFONŲ SPINDULUOTĖ BUVO SIŪLOMA KLASIFIKUOTI KAIP FIZINĮ FAKTORIŲ, SUKELIANTĮ ONKOLOGINIŲ SUSIRGIMŲ VYSTIMĄSI. Šio siūlymo buvo atsisakyta. Šį sprendimą lėmė ekonominiai bei įtakingi pramonės sluoksniai, kuriems rūpi milžiniški pelnai.

Pasaulinėje Sveikatos Organizacijoje šiuo metu yra atliekami tyrimai , ieškant nepaneigiamo ryšio tarp mobiliųjų telefonų vartojimo ir vėžinių susirgimų. Tačiau net ir tuo atveju, jei rezultatai būtų neigiami, atmesti onkologinių susirgimų galimybę negalima, nes laikas šių susirgimų vystimuisi yra ilgas ir trunka kelis dešimtmečius.. Elektromagnetinės spinduliuotės lygis priklauso nuo daugelio priežasčių. Pirmiausiai nuo operatorinės stoties atstumo. EMS lygio priklausomybė nuo mobilaus telefono atstumo iki bazinės stoties pateikiama lentelėje: 

Atstumas  iki  bazinės  stoties km.       Elektromagnetinio  spinduliavimo lygmuo, mkW/tm2

 

                                                                Standartas    GSM                       Standartas    CDMA

 

           0,5                                                   12-20                                         1-1,5

           1                                                      28-30                                         1;5-2

 

           2                                                      50-55                                          4-5

 

           3                                                     80-100                                        12-14

 

           5                                                    180-200                                       25-30

 

           7                                                    400-450                                       60-70

 

         10                                                    450-500                                       80-100

 

         15                                                    450-500                                     200-220

 

         20                                                    450-500                                     400-450

 

         25                                                    450-500                                      400-450

Be tiesioginio šiluminio ir nešiluminio mobilaus telefono elektromagnetinių bangų poveikio, kuris pasireiškia tik po ilgo laiko tarpo, kartais poveikis žmogaus pojūčiams jaučiamas iš karto. Jiems priskiriami vadinamieji antriniai bangų poveikio reiškiniai: optinis, garsinis ir ,,karštų taškų“ efektai. Šių reiškinių prigimtis nėra visiškai išaiškinta. Jie pasireiškia mažos galios srityje, kai bangų dažnis yra labai žemas iki 20Hz, arba kai aukšto dažnio elektromagnetinių bangų amplitudė moduliuojama labai žemo dažnio signalu. Optinį fenomeną, manoma, sukelia stiprios sukūrinės srovės, indukuotos smegenyse. Akustinis fenomenas kai žmogus girdi garsinio dažnio impulsais moduliuotas mikrobangas. Manoma kad tai sukelia vidinės ausies tamprusis plėtimasis. ,,Karštų taškų“ efektas - tai lokalinių kūno vietų įkaitimas. Dažniausiai įkaista kaklo, alkūnių ir čiurnų sritys. Jose sugeriama energija gali 6-10 kartų viršyti vidutinę kūno sugeriamą energiją. Tai siejama su žmogaus bioritmų reguliavimo procesais. Geresniam mobilių telefonų poveikio žmogaus sveikatai įvertinimui JAV ir ES naudojamas parametras SAR /Specific absorption rates/-spinduliavimo koeficientas kuriame pateikiamas lyginamasis energijos galingumas vatais tenkantis vienam smegenų kilogramui /W/kg /.Pagal The Celiular Telecommunications Industry Association, ribinė leistina SAR reikšmė yra 1,6W/kg. Tačiau ne vien elektromagnetinis spinduliavimas veikia besinaudojančius mobiliais telefonais. Jie tvirtai pirmauja tarp žmones erzinančių garsinių dirgiklių. Nesenai JAV kompanija TMP Worldwide apklausė virš 6000 tarnautojų kas labiausiai juos erzina. Atsakymas buvo vienareikšmiškas - mobilių telefonų melodijos, pranešančios apie skambutį ar žinutę, trukdo susi- kaupti darbe, išblaško, negerai veikia žmogaus psichiką. Žmonės apgaudinėjami tuo kad naujausi mobilūs telefonai nepavojingi žmogui. Tai netiesa. Juose sumažintas šiluminis poveikis o ne visas telefono spinduliuotės spektras. Ypač stiprūs laukai yra mobiliuose telefonuose su foto kameromis.

Kaip sušvelninti žalingą mobilių telefonų poveikį?

Pirkite telefoną su galimai žemiausiu SAR. Telefoną laikykite toliau nei puse metro nuo artimiausios kėdės ar darbo vietos, geriausiai prieškambaryje kur ilgai neužsilaikote. Atjunkite telefoną kai juo nesinaudojate. Silpniausias neigiamas poveikis yra esant geram ryšiui. Telefoną prie ausies dėkite tik po susijungimo, nes sujungimo metu spinduliuotė didžiausia. Stenkitės kuo trumpiau kalbėti, ne daugiau trijų minučių , na o tarpai tarp pokalbių turi būti virš penkiolikos minučių. Nenešiokite telefono prie liemens, kišenėse, bet laikykite rankinėje, portfelyje. Venkite pokalbių važiuojant mašina ar traukiniu nes tuomet telefonas pastoviai persijunginėja tarp bazinių mobilaus ryšio stočių, kurių metu signalai būna maksimaliai stiprūs. Kuo dažniau naudokitės SMS. Specifinis magnetinio lauko poveikis priklauso nuo poliarizacijos ir kūno padėties. Jis pavojingiausias kai bangų sklidimo kryptis sutampa su ašimi krūtinė-nugara ir dar labiau sustiprėja jei organizme yra metalinių svetimkūnių, ypač jei jų matmenys yra artimi bangos ilgiui. Esant galimybei įsigykite WAVE GUARD-elektroninį modulį skirtą smegenų apsaugai nuo ektromagnetinių spinduliuočių. Efektingas 2001 metais amerikiečių firmos DOMINX išleistas prietaisas sumažinantis neigiamą mobilaus telefono poveikį žmogui ‚, Dr. Net. “kuri galima įsigyti ir Rusijoje /oficialus distribu-torius ,, Gem-West „/. Kaip apsiginti nuo baisaus nematomo priešo ? Nagrinėdama šią problemą Pasaulinė sveikatos organizacija /PSO/ paskelbė, kad žmogaus apsauga nuo kenksmingų elektromagnetinių bangų poveikio yra svarbiausia ir aktualiausia problema. Buvo parengtas dokumentas kuriame buvo numatytos priemonės gyventojų apsaugai nuo neigiamo mobilaus ryšio priemonių poveikio. PSO rekomenduojant eilėje išsivysčiusių šalių vadovaujant jų sveikatos ministerijoms buvo sukurti nacionaliniai apsaugos nuo elektromagnetinių spinduliuočių komitetai ir elektromagnetinės apsaugos centrai. PSO kasmet organizuoja tarptautines konferencijas skirtas naudojimosi mobiliais telefonais problemoms, kuriose įvairių šalių mokslininkai dalinasi savo patirtimi. Su išplatintu dokumentu PSO narės privalomai turėjo susipažindinti savo šalių visuomenes, o telefonų gamintojai ir pardavėjai parduodami telefonus turėjo pateikti instrukcijas su PSO rekomendacijomis kaip galimai saugiau sveikatai jais naudotis. Nežiūrint to, kad Lietuva nuo 1991 m lapkričio 25 dienos yra PSO narė, su minėtu dokumentu nebuvome supažindinti ir iki šiol nesilaikoma jo rekomendacijų. Nemažiau keistas pas mus ir požiūris į 1953 metais SNO pripažintu mokslu radiostezija, kuris nagrinėja ir mobilaus ryšio problemas, tačiau apie kurį Lietuvoje mažai kas žino ir naudoja praktikoje. Žmonės turi teisę žinoti tiesą ir pavojus su kuriais susiduria naudodamiesi mobiliais telefonais. Tik patys žinodami tiesą , mes turime nuspręsti kaip naudotis mobiliu telefonu.. PSO minėtojo dokumento pagrindiniai punktai rekomenduoja nenaudoti mobilių telefonų: VAIKAMS IR PAAUGLIAMS IKI ŠEŠIOLIKOS METŲ. NĖŠČIOMS MOTERIMS VISĄ NĖŠTUMO LAIKOTARPĮ. ASMENIMS SERGANTIEMS NEUROLOGINIO CHARAKTERIO LIGOMIS ĮSKAITANT NEURASTENIIJĄ, PSICHOPATIJĄ, PSICHOSTENIJĄ, NEUROZES KURIŲ KLINIKA PASIREIŠKIA ASTENINIAIS, ISTERINIAIS SUTRIKIMAIS, ASMENIMS SU PROTINĖMIS IR FIZINĖMIS NEGALIOMIS, TURINTIEMS BLOGĄ ATMINTĮ, MIEGO SUTRIKIMUS, SERGANTIEMS EPILEPSIJA IR TURINTIEMS EPILEPSIJOS SINDROMĄ. ASMENIMS SU ŠIRDIES IR KVĖPAVIMO STIMULIATORIAIS. ASMENYS KURIE NAUDOJASI MOBILIAIS TELEFONAIS SAVO POKALBIUS TURI RIBOTI. JIE TURI BŪTI NE ILGESNI KAIP TRYS MINUTĖS. MAKSIMALIAI DIDINTI PAUZES TARP POKALBIŲ /NE MAŽIAU PENKIOLIKOS MINUČIŲ/. NAUDOKITE MOBILIAS „LAISVŲ RANKŲ /HANDS FREE/“ TELEFONES SISTEMAS.

Pas mus mobilusis telefonas tampa būtinybe. Kelio atgal nėra. Tačiau iškyla problemos atsiradusios XXa. septintame dešimtmetyje , kada pasirodžius straipsniams apie silpnos mikrobangų spinduliuotės poveikį gyvūnijai ir žmonėms prasidėjo neregėtas besitęsiantis iki šiol mokslininkų skelbiančių straipsnius puolimas. Nors aplinka vis labiau teršiama elektromagnetiniais laukais, sprendimams įtaką daro ne moksliniai faktai, bet politikų ir valdininkų nuostatos. Dideli pinigai nuslopina kai kurių žmonių sąžinę ir žmonių sveikata tampa nesvarbi. Mokslininkai tegali ir būtinai privalo supažindinti visuomenę su mobilių telefonų taršos pavojais. Na o žmonės privalo pasirinkti, ar būti neišmanėliais, ar būti išprususiais ir veikti politinius sprendimus dėl mobilių telefonų naudojimo Lietuvoje, kad jie apsaugotų mūsų sveikatą ir gerovę, be kurių padėtis nepasikeis

Parengta naudojantis užsienio spauda ir interneto medžiaga.

 

 

 

į viršų      visi straipsniai

 

TAIP PAT KVIEČIU APLANKYTI KITAS MANO SVETAINES:

RADIOSTEZIJA.LT - pagrindinė Jono Jukonio svetainė

BIOENERGETIKA.LT

BIOTRONIKA.LT

BIOLOKACIJA.LT

BIORITMIKA.LT

GEOTRONIKA.LT

RADIONIKA.LT

AJUVERDA.LT

   

© 2007 - 2024 Jonas Jukonis. Kopijuoti be autoriaus sutikimo griežtai draudžiama.

Powered by: WebProBox